SUWATCHAI TUBTIM

THAI CONTEMPORARY ARTIST

เทพอาชา

ประติมากรรมเทพอาชาสร้างสรรค์โดยสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินผู้มีความสามารถในด้านงานจิตรกรรมไทยที่ได้รับการยอมรับจากเวทีการประกวดระดับประเทศ ผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นในโอกาสครบ 3 รอบปีนักษัตรมะเมียซึ่งเป็นปีเกิดของศิลปินและถือเป็นปีม้ามงคลและได้รับแรงบันดาลใจต่อยอดผลงานมาจากภาพเขียน “มหาวิเนษณ์กรม” ซึ่งเป็นผลงานชิ้นมาสเตอร์ในนิทรรศการกลุ่มอัตลักษณ์8 ที่ผ่านมาเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖

     เทพอาชาคือม้ามงคลที่ศิลปินใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความดีงาม ความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ ความเด็ดเดี่ยวในการก้าวข้ามผ่านกิเลสทั้งปวงไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและทิพยสถานแห่งความอุดมสมบูรณ์บนพื้นฐานแห่งธรรม

     ลักษณะรูปทรงของเทพอาชานั้นงดงามผสมผสานกับเปลวลายกนกพวยพุ่งซึ่งสื่อถึงพุทธิปัญญาอันแจ้งกระจ่างอีกทั้งลวดลายไทยที่ศิลปินบรรจงสร้างสรรค์ให้ปรากฏในชิ้นงานก็เพื่อแสดงเจตนาถึงเกาะแก้วป้องภัยให้ความรู้สึกถึงเทวดาอารักษ์ ปกปักรักษาให้ร่มเย็น

     นอกจากนี้ยังมีช่อกนกที่หางที่ให้อารมณ์สะบัดพริ้วไหวแทนความหมายของแรงผลักและพลังแห่งความวิริยะอันแรงกล้าของจิตใจที่มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ

     สุวัฒน์ชัย ทับทิมได้นำประสบการณ์ที่สั่งสมจากงานเขียนจิตรกรรมไทยมาใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานประติมากรรมเทพอาชาขึ้นเพื่อแทนคำขอบคุณทุกท่านที่ชื่นชอบงานศิลปะไทยร่วมสมัยในแบบของสุวัฒน์ชัย ทับทิมและถือเป็นประติมากรรมชิ้นแรกในชีวิตการทำงานของเขา จัดทำขึ้นเพียง ๓๖ ชิ้นงาน

     จึงนับเป็นผลงานประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่ควรค่าแก่การครอบครอง

รายละเอียด :

ศิลปิน สุวัฒน์ชัย ทับทิม

ชื่อผลงาน เทพอาชา

ขนาด สูง ๑๘ นิ้ว ยาว ๒๕ นิ้ว

น้ำหนัก ๑๐ กิโลกรัม

จำนวน ๓๖ ชิ้นงาน

เทคนิค หล่อบรอนซ์ (สำริด)

ปีที่สร้าง ๒๕๕๗