SUWATCHAI TUBTIM

THAI CONTEMPORARY ARTIST

ลายเส้น 12 นักษัตร

ลายไทยของสุวัฒน์ชัย ทับทิม หรือที่หลาย ๆ ท่านเรียกว่า กนกของสุวัฒน์ชัย เกิดจากการฝึกฝนทักษะพื้นฐานทางด้านงานจิตรกรรมไทยมาอย่างเข้มข้น ศึกษา วิเคราะห์งานของบรมครูช่างโบราณยุคสมัยต่าง ๆ นำเอาจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่ดี นำมาพัฒนาผสมผสานให้เข้ากับแนวความคิดและจินตนาการเฉพาะตัว โดยแสดงออกด้วยเส้นที่งดงาม มีชีวิต ชีวา มีพลังและแสดงออก พลิ้วไหวตามอารมณ์ของภาพข้ามข้อกำหนดของการเขียนลายไทยแบบเดิม ใช้การประสานของรูปทรง หลอมรวมและแทรกลายต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบเดิมและที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะไทยสาขาอื่น ๆ ผสมกับลวดลายในจินตนาการ เขียนแบบฉับพลันหรือเรียกว่า “เส้นสด” ทำให้ลวดลายที่ปรากฏมีความงดงาม ละเอียดประณีต มีเอกลักษณ์เฉพาะตน แสดงออกถึงความงามของศิลปะไทยร่วมสมัยได้อย่างสมบูรณ์